Tìm kiếm mẫu

Tìm theo từ khóa, lĩnh vực của bạn.

LỰA CHỌN GÓI DỊCH CHO BẠN

Chúng tôi luôn nỗ lực mang lại những gì tốt nhất cho bạn

THỰC SỰ THẤU HIỂU

Không bỏ lỡ bất cứ điều gì!

Số lượng Video/tháng được hiểu như thế nào
Là số lượng video tối đa bạn nhận được mỗi tháng?

Với mỗi gói dịch vụ sẽ tương ứng với số lượng video bạn có thể nhận được mỗi tháng. Giả sử, nếu bạn lựa chọn gói PRO, với 20 Videos/tháng, nghĩa là trong tháng đó (tháng tính theo 30 ngày), bạn sẽ có thể gửi yêu cầu đến Wemax.vn đề nhận được 20 Videos ấn phẩm khác nhau (bao gồm cả những Video dùng chung mẫu)

Chất lượng sản phẩm bạn nhận được
Là chất lượng Video xuất bản bạn nhận được

Đối với mỗi yêu cầu khác nhau về nền tảng sử dụng Video marketing, bạn sẽ có những yêu cầu về chất lượng Video sản xuất. Tại Wemax.vn, chúng tôi có thể sản xuất các video chất lượng đến 4K. Đảm bảo tính thẩm mỹ khi được play trên hầu hết mọi loại thiết bị hiện nay.

Watermark Logo thương hiệu Wemax.vn
Logo thương hiệu Wemax.vn có trên video của bạn?

Watermark Logo Wemax.vn chỉ xuất hiện đối với gói dịch vụ Video STARTER (MIỄN PHÍ), đối với các gói dịch vụ còn lại, khách hàng sẽ được sử dụng chính thương hiệu logo của mình.

Số lượng thương hiệu bạn sử dụng
Bạn có 1 hay nhiều thương hiệu?

Mỗi gói dịch vụ sẽ cho phép bạn sử dụng 1 hay nhiều thương hiệu khác nhau. Ví dụ, đối với gói PRO, bạn được phép sử dụng 3 thương hiệu khác nhau cho cùng 1 video hay các video khác nhau trong gói 20 videos/tháng bạn được sử dụng. Hãy đảm bảo bạn là người tiêu dùng thông thái khi lựa chọn gói dịch vụ phù hợp cho mình.

Những tùy biến mẫu video bạn có thể yêu cầu thực hiện
Bạn sẽ thay đổi âm thanh, hình ảnh, phông chữ hay cả hiệu ứng?

Các gói dịch vụ sẽ cho phép bạn có quyền biên tập (thông qua WEMAX TEAM) các nội dung bạn mong muốn, dựa trên mẫu video ban đầu. Đối với gói dịch vụ PRO, bạn được phép thay đổi 4/4 yêu tố là âm thanh, hình ảnh, phông chữ và cả hiệu ứng trong Video. Hãy sáng tạo mỗi khi lựa chọn những nội dung cần biên tập.

Không bỏ lỡ Intro & Outro
Thương hiệu của bạn sẽ chuyển động hay hình thành như thế nào?

Đầu tư cho một Intro&Outro ấn tượng cho thương hiệu là cách bạn gây ấn tượng với khách hàng trong mỗi Video. Đối với hai gói PROAGENCY, bạn sẽ nhận được gói thiết kế Intro&Outro MIỄN PHÍ, đảm bảo bạn sẽ hài lòng hơn với mức độ truyền tải thông điểm của thương hiệu quả bạn với.

Wemax.vn - Video chuyên nghiệp
cho thương hiệu đẳng cấp của bạn
LÊN