Chính sách bảo mật

1. Chính sách bảo mật

Wemax.vn sẽ thu thập các thông tin khách hàng khi cần thiết nhằm mục đích liên hệ với khách hàng để trao đổi về dịch vụ. Chúng tôi cam kết toàn bộ thông tin cá nhân của khách hàng đều được bảo mật tuyệt đối, công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu khách hàng bị ảnh hưởng bởi thông tin này. Khách hàng đồng ý sử dụng các dịch vụ của công ty, có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nêu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên Wemax.vn, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

2. Thông tin chúng tôi thu thập khi khách hàng khi sử dụng dịch vụ

Để có thể sử dụng đầy đủ các dịch vụ của chúng tôi cung cấp, khách hàng cần phải cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau về bạn:
- Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
- Họ Tên
- Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn

3. Wemax.vn bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Chúng tôi chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống Wemax.vn.

4. Sử dụng thông tin của bạn

Mục tiêu của chúng tôi là tối đa hóa giá trị của bạn. Wemax.vn là đơn vị cung cấp dịch vụ sản xuất Video Marketing đặc biệt, với ý tưởng đưa video marketing trở lên phổ biến và dễ dàng tiếp cận đối với mọi marketer. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm:
- Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của bạn
- Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của chúng tôi
- Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ
- Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
- Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi
So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp với bên thứ ba

5. Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:
- Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này
- Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn
- Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
- Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác
- Cho các bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên Wemax.vn hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Wemax.vn
- Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

6. Thời gian áp dụng

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web này hoạt động.

Chấp nhận
Wemax.vn - Video chuyên nghiệp
cho thương hiệu đẳng cấp của bạn
LÊN